Tore Vagn Lid

Stories from Tore Vagn Lid

– Teater som kritisk erfaringsrom i stoffskiftet mellom scene og musikk
Tore Vagn Lid
(Introduksjonsforedrag til disputas for doktorgraden ved Institutt for anvendt teatervitenskap ved Justus-Liebig Universität, Giessen, 10.2. 2010)

To grunnleggende og samtidig dypt personlige erfaringer motiverer og gir impulsen til det arbeidet som her skal diskuteres.[1] For det første: konkrete opplevelser av teaterrommets potensiale som et særegent medium for erfaring og innsikt; for refleksiv sanselighet og sanselig refleksivitet. For det andre: opplevelsen av hvordan nettopp dette rommet lar seg åpne opp og utvide som et musikalsk rom; et kritisk erfaringsrom i stoffskifte mellom teater og musikk, mellom musikken i teateret og teateret i musikken. Med dette rykker ordet musikkdramaturgi i forgrunnen, men tøyes her gjennom mitt begrep om stoffskifte ut av sine tradisjonelle konnotasjoner til opera og musikal. Når forståelsen for hva musikkteater er, blir utvidet, noe man ser tallrike eksempler på i samtidens kunstfelt, må også begrepet musikkdramaturgi utvides og redefineres.